dinsdag 31 december 2013

Top 2000 2013 Apotheose

Na dertig dagen go with the flow
Komt vandaag een einde aan de show

Ik eindig net als vorig jaar met
The Cats nr: 1670
“End of the show”

Bloemlezing

Heer Halewijn verliest zijn hoofd aan ’t laatste maagdekein, nu is hij in het hemelrijk verheven, zijn ziel in ’t eeuwig leven.
Mijn lief sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen d’ijdelheden hier beneden, dertel van veel overvloets: Jantje ziet de pruimen hangen, oh als eieren zo groot, in het diepst van het woud waar het krinklende winklende waterding weent om liefde die niet is ontloken en de waterlelie peinzend op het watervlak rust.
Hem treft soms, die zeker is van 't goed gemikte woord, in tere plek: zie je ik hou van je, kom dan en fluister, fluister iets liefs, maar er staan wetten in de weg en praktische bezwaren, alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen wanneer de tuinman snoeit in de rooshof loot na loot onder de wind in hulpeloos verdriet. Hij ziet een tuin en een kind dat daar staat, dag ventje met de fiets, dag stoel naast de tafel.
De woninglooze ziet breede rivieren die traag door oneindig laagland gaan: oh lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust. Hij loopt vannacht de gangen in met opgetrokken schouders en toegeknepen ogen, zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Oote oote oote boe, kneu, kneu, kneu: gedrukte letters laat ik u hier kijken en tracht de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Als ik oud word neem ik blonde krullen en niemand gaat ooit liegen tegen mij, alles kan ik verdragen daar ben ik werkelijk hard in.
Maar noem mij, bevestig mijn bestaan.

2 opmerkingen: